• Březina 305, 67905
  • + 420 604 381 430

To jsou symptomy toho, že se něco děje. Jde to pozvolna a často si ani neuvědomíte, že něco není jak má být.

Prvořadou rolí manažera firmy je dosahování výsledků, právě takových jaké si přeje vlastník, nadřízený, centrála. Každý manažer je „odsouzený“ k úspěchu, výsledky přinést prostě musí a vzhledem ke stále většímu tlaku nemá příliš prostoru pro hledání alternativních řešení. Projekty, týmy, zaměstnance řídí jak nejlépe umí a jak mu volí jeho zkušenost. Dělá co může – radí, trénuje, vzdělává, kontroluje. A ono to funguje méně a méně.

CHCE TO ZMĚNU

Příčiny potíží

Selhání managementu
69%
Vnější vlivy
14%
Obchodní model
17%
zdroj: studie EY 11/2014

Důvody odchodu zaměstnanců

Nekompetence manažerů
45%
Nefunkční komunikace
42%
Nedostatek uznání
32%
zdroj: průzkum Searchforce 03/2016

CO S TÍM

Firma je živý organizmus. Přestaňte ji opravovat – začněte ji léčit!

Oživení organizace

Krok za krokem. Od toho kam potřebujte dojít, přes definování nezbytných změn a jejich nastavení, k samotné systémové integraci. Vždy s ohledem na to, co organizace v daný moment unese, co zvládnou lidé, zákazníci majitelé. Jde o změnu zažitých pravidel a přístupů, není to jednoduché, ale stojí to za námahu.

Business terapie

Implementace změn je komplexní záležitost. Každá organizace potřebuje  jiný mix vzdělávání, tréninků, mentoringů, koučování. Pro všechny společné a nejpodstatnější  je nastavení principů naplňování cílů prostřednictvím dodavatelsko – odběratelských vztahů, jejichž uvědomění si a naplňování je klíčem k úspěchu.

Změna zevnitř

Každý je jiný a výsledná změna je o lidech. Proto je systémová integrace klíčová pro oživení firmy. Systemický přístup umožňuje nastartovat změny u zaměstnanců, managerů, majitelů, uvědomění si jejich rolí v naplňování cílů firmy, zlepšení komunikace, spolupráce, výkonu.

PROČ S NÁMI

let zkušeností v managementu

hodin koučování a mentorování na osobní i manažerská témata

firem a více než 100 manažerů se mnou spolupracovalo

Reference