• Březina 305, 67905
  • + 420 604 381 430

KOUČOVÁNÍ JE CESTOU KE SVOBODĚ

ke změnám, které vám dají smysl, jistotu a radost z naplnění cíle

CO JE KOUČOVÁNÍ?

Koučování je o doprovázení, o prozkoumání sama sebe, popsání toho co opravdu chci a způsobu jak to dosáhnout. Kouč je ten kdo Vám pomůže dělat věci jinak, měnit je. Tak, aby vedly tam, kam chcete a nešlo jen o další plácnutí do vody. Co je nějaké, může totiž být jinaké.

Více

JAKÝ KOUČINK JE TEN MŮJ

Osobní, životní čili life koučink, profesní koučink někdy též firemní, manažerský, výkonnostní či nějaký jiný koučink. Těch pojmů mnoho a liší se spíše tématy než vlastní prací, ta je obdobná. Specifika nejobvyklejších koučinků a typická témata naleznete níže

Více

SYSTEMICKÝ PŘÍSTUP

Systemický přístup je postaven na práci s jednotlivým partnerem, jenž je součástí systémů (rodina, škola, firma). Pracuje se vztahovými souvislostmi v těchto systémech a snaží se partnera podněcovat a rozšiřovat jeho možnosti. Je to jeden s nejefektivnějších přístupů práce s lidmi.

Více

KDY KOUČOVÁNÍ MŮŽE POMOCT

Základní podmínkou po úspěch je chtít. Kdo chce, hledá způsoby, kde nechce, hledá důvody. Pokud víte, že chcete věci měnit, můžeme začít spolupracovat a postupně odkrývat co vše, jak rychle a jak moc měnit chcete.

Více

CO MĚ ČEKÁ NA PRVNÍM SETKÁNÍ

Jak se říká nastavíme noty. Nejde o zkoušku ani o výslech. Promluvíme se i o Vás a o Vašich očekávání, zda Vám mohu být užitečný a zda je to smysluplné. Pokud nám to sedne a budeme oba chtít společně měnit, půjdeme do toho.

Více

ETICKÁ PRAVIDLA KOUČOVÁNÍ

Ať už jde o jakákoliv témata – pracovní či osobní – vše vždy zůstane mezi námi. Důvěrnost a mlčenlivost je základním etickým předpokladem pro mou práci. Tím druhým je pracovat tak, abych Vám opravdu pomohl, profesionálně díky vzdělání a eticky, tj. na základě Vašich potřeb a adekvátně (např. uměle neprodlužovat).

Více

CO JE KOUČOVÁNÍ

Koučování je o chtění, o doprovázení na mnohdy spletité cestě k cíli. Jak říká jeden z citátů: Kdo che hledá způsoby, kdo nechce hledá důvody. Koučování je o hledání způsobů. Z  nejasných kontur se vynořují řešení, stávají se najednou představitelnými a realizovatelnými. Není to jednoduché, často to bolí, budete hledat, vytvářet, konstruovat Vaše cíle a cesty k jejich naplnění.

Proto je kouč důležitý, je Vaším souputovníkem, partnerem a průvodcem. V jeho roli Vám pomohu najít tu cestu, která bude fungovat právě Vám, udržím Vás na ní a zvýším tak šanci, že k Vašemu cíli opravdu dojdete, nenechám Vás na holičkách i když to nebude jednoduché.

zpět

JAKÝ KOUČINK JE TEN MŮJ

V zásadě je asi možné říci, že koučink je jen jeden. Je to způsob práce s partnerem, alternativou k treninku, vzdělavání, mentorování. Rozlišování jednotlivých typů má význam zejména pro jednodušší orientaci vzhledem k okruhu témat (osobní, pracovní apod.) nebo charakterizuje způsob práce (individuální, skupinový apod.). Někdy se též koučové na některou oblast specializují a chtějí sdělit své zaměření. V případě profesionálně odvedeného koučování je průběh obdobný u všech variant a kouč je tedy v zásadě schopen  pracovat na jakémkoliv tématu.

Nejobvykleji se koučink rozlišuje podle okruhu témat na životní (osobní, life coaching) s osobními – soukromými tématy a profesní (firemní, manažerský, executive, business coaching) s tématy vedení lidí, time managementu, strategií, výkonu atp. Samotnou kategorií je pak sportovní koučink.

Druhým obvyklým dělením koučování je pak podle počtu zúčastněných na sezení, individuální (kouč + partner), párový (kouč + pár partnerů), skupinový či týmový (kouč + skupina obvykle 3-6 partnerů). Smyslem tohoto dělení je zejména ukázat na co si kouč troufá, resp. na co má profesionální vzdělání. Práce se skupinou je významně odlišná od práce s jednotlivcem a klade na kouče jiné nároky.

Kategorie jako transformační, výkonnostní, kariérový a mnoho další s nimiž se můžete dnes potkat, jsou podle mého názoru spíše marketingovým heslem než typem koučinku. V koučování jde vždy o změnu, která je příslibem pro žádanou budoucnost.

zpět

SYSTEMICKÝ PŘÍSTUP

Základy systemiky jsou postaveny na filozofiích a teoriích, formulovaných v druhé polovině 20. Století. Pro mě nejzásadnější jsou radikální konstruktivismus, teorie autopoiese a systémová teorie, které nastínily nové možnosti ve vnímání světa a reality. Systemický přístup využívá všech těchto zdrojů. Přistupuje k partnerovi jako jednotlivci, který je součástí systému a pokud chce partner něco měnit, musí pracovat se sebou, vztahy k sobě i vztahy k okolí. Kouč s ním pracuje  podněcováním či inspirováním, neradí či nevyučuje, nabízí a rozšiřuje možnosti. Předpokládá, že každý z nás je největším odborníkem sám na sebe, sami tedy dobře víme co chceme a jak toho docílit, jen je potřeba nás aktivovat a pomoct nám si to uvědomit. A to je právě hlavní rolí kouč.

Radikální konstruktivismus říká, že objektivní realita neexistuje, existuje pouze realita subjektivní, kterou jsme si sami vykonstruovali a je tedy významně závislá na pozorovateli. Vzpomeňte si, kolikrát jste např. diskutovali, zda je tričko oranžové či žluté. V řadě případů může být tato subjektivní realita shodná či podobná u více osob, což ale neznamená, že sdílená realita je realitou objektivní, tvrdí-li tři lidé že dům je vysoký, neznamená to že je „objektivně“ vysoký.

Autopoiese je způsob bytí živých systémů, je postavena na předpokladu jejich operacionální uzavřenosti (není možné do nich vkládat informace, pouze systémy podněcovat) a jejich schopnosti optimalizovat svoje schování vzhledem k okolí (každý dělá to nejlepší, co v daný okamžik umí). Vnímá živé systémy jako definované strukturou (tj. vztahy), nikoliv prvky.

Teorie systémů je v podstatě aplikací autopoiese na větší systém jako např. společnost. Živým systémem můžeme chápat jak jednotlivce, tak např. rodinu, firmu či celou společnost. Podstatné pro definici systému jsou vztahy mezi jednotlivými prvky v něm a hranice s okolím.

Doporučené zdroje: P. Parma: Umění koučovat (2006), H. Maturana: The Tree of Knowledge (1988), A. Schlippe: Systemická terapie a poradenství (1998), N. Luhman: Sociální systémy: nárys obecné teorie (2006)

zpět

KDY KOUČOVÁNÍ MŮŽE POMOCT

Podmínkou není vědět co vše chcete měnit. Často právě to je prvním cílem koučování – vím, že to chci jinak, pomož mi najít co vlastně?.

Důležitá je chuť přemýšlet a hledat. Většina na první pohled jasných cest je již vyzkoušená a bohužel nám nefungují. Je důležité přijmout, že musím najít něco jiného, něco, co bude fungovat právě mě.

Otevřenost v průzkoumávání  své mysli, otevřenost k sobě samému. Chcete-li věci měnit, je důležité přijmout svou nedokonalost. Určitě narazíme na věci, které o sobě víme, jejich přijetím a pojmenováním jsme nakročili ke změně.

Chuť, odvaha a touha zkoušet. Dovolím si parafrázovat slova prvního výrobce automobilů, Henryho Forda – není hanbou čestný neúspěch, hanbou je to nezkusit.

 

zpět

CO MĚ ČEKÁ NA PRVNÍM SETKÁNÍ

Hodně se může dočíst v předchozích sekcích o koučování a kdy může pomáhat. První setkání je zejména o zjištění co potřebujete, zda je koučování to pravé a také o podmínkách, časových i finančních a pravidlech jak budeme společně fungovat.

Vysvětlím vám principy své práce tak, abychom měli od koučování stejná očekávání, aby byla reálná a měli jsem před seou čistý stůl co vlastně, jak dlouho, za kolik a s jakým výsledkem budeme dělat.

zpět

ETICKÁ PRAVIDLA KOUČOVÁNÍ

Etický kodex je  soubor „pravidel“, která zabezpečují profesionální úroveň mého koučování. Ten můj je zde.

To co považuji za nejdůležitější:

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

Prošel jsem příslušným koučovacím vzděláváním a nadále se vzdělávám.

DOBROVOLNOST, MLČENLIVOST, DŮVĚRNOST

Vše co se uděje během naší spolupráce (v osobní i profesní sféře) jsou výhradně mezi námi a záleží jen a jen na Vás, jak s nimi chcete pracovat. Znamená to také to, že vždy máte možnost říci, které informace nechcete poskytnout a vždy se domluvím, jak budeme dále pokračovat.

PROFESIONÁLNÍ ODPOVĚDNOST

Buďte si jistě, že Vás nenechám na holičkách a pracovat budeme jen na tématech, kde Vám mohu pomoci. Vždy mám v kapse kontakt na kolegu, který Vám může nabídnout pomoc, pokud vám ji nenabídnu já.

Můj etický kodex vychází vychází z obdobných dokumentů profesních organizací jakými jsou Institut systemického koučování (ISK), Mezinárodní federace koučů (ICF) nebo Evropská rada pro mentoring a koučink (EMCC).

zpět

Reference