• Březina 305, 67905
  • + 420 604 381 430

Mgr. Petr Hložánek, MBA

CO JE PRO MNĚ DŮLEŽITÉ

Profesionální poradenství vnímám jako pomoc partnerovi. Jednoduše řečeno, vždy dělám to co považuji za nejužitečnější, abyste si uměli dojít k něčemu novému a trvalému. Nejdůležitější pro mou práci je proto důvěra a otevřenost. Zde je v přehledu to, co považuji za nejzásadnější pro užitečnost naší spolupráce.

MÁM DLOUHOLETOU MANAŽERSKOU ZKUŠENOST

Pokud budeme společně pracovat na profesionálních cílech, mohu nabídnout svou praktickou zkušenost s řízením, marketingem či strategií. Záleží na Vás co budete potřebovat.

PRACUJI SYSTEMICKÝM PŘÍSTUPEM

Společně budeme popisovat „systém“, tj. organizační strukturu, prostředí, ve které žijete, pracujete a zejména osoby, které tam patří. Budeme hledat možnosti, jak byste chtěli, aby to vypadalo a s jakými vztahy musíte počítat. Hlavním smyslem je nabýt jistoty co chci, vědět co udělat a udělat to. více zde

CTÍM ETICKÝ KODEX

Tedy soubor „pravidel“, která zabezpečují profesionální úroveň koučování. Zejména mou odbornou způsobilost, dobrovolnost naší spolupráce, mlčenlivost a důvěrnost, mou profesionální odpovědnost. více zde

JSEM CERTIFIKOVANÝM KOUČEM

Prošel jsem několika výcviky koučování a nabízím Vám proto mít jistotu, že budeme pracovat otevřeně a se snahou o maximální užitečnost a naplnění Vašich cílů. více zde

MÁM ZA SEBOU STOVKY ROZHOVORŮ

Mám za sebou stovky poradeských, mentoringových či koučovacích rozhovorů na různá témata. Od ryze osobních po firemní. Další hodiny koučování absolvuji při supervizích, kdy mně supervizoři pomáhají pracovat lépe a efektivně v prospěch partnera.

DŮVĚRNOST A DOBROVOLNOST

Vše co budeme společně probírat zůstává vždy a bezvýhradně jen mezi námi. Záleží jen na Vás zda a co chcete říci svým nadřízeným, manželům či manželkám, kamarádům. Vždy budete mít možnost říci „dost“, dál už nechci jít. více zde

tolik hodin koučování mám za sebou a to nepočítám ty manažerské a výcvikové

více než tolik hodin jsem strávil ve výcviku koučování

let zkušeností mám v obchodě a marketingu

Vzdělání v oblasti koučování a certifikáty

Systemický kouč

Postgraduální výcvik „Systemic coaching“ je tříletý program, kde každý rok je samostaným uceleným blokem a každý je zakončený osvědčující supervizí.

Certifikát je dokladem o absolvování kompletního tříletého výcviku včetně závěrečné certifikující supervize. Je dokladem o schopnosti systemické práce s jednotlivcem, se skupinou a organizací.

Program je akreditován Institutem systemického koučování (ISK) a Mezinárodní vědeckou radou ISK.

hodin výcviku

Practitioner – profesionální kouč

Výcvik „Practitioner“ je jednoroční program zaměřený na tradiční koučování s využitím Gestalt přístupu, MBTI typologie, neurolingvistického programování a dalších přístupů.

Certifikát je dokladem o splnění veškerých požadavků a složení závěrečné teoretické a praktické zkoušky.

Kurz je akreditován Evrovskou radou pro mentoring a koučink, Mezinárodní federací koučů a jako rekvalifikační kurz Ministerstem školství ČR.

hodin výcviku

Profesionální kouč

Jednoroční postgraduální výcvik „Professional coaching“  zaměřený na koučování s využitím prvků systemického přístupu.

Certifikát je dokladem o splnění veškerých požadavků a složení zvěrečné supervizní zkoušky.

Program je akreditován Institutem systemického koučování (ISK) a mezinárodní vědeckou radou ISK.

hodin výcviku

Reference